3-2-1-55-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 10. juuni 2009. a kohtuotsus Jana Kustjakova ja Mikhail Maystrishini hagis OÜ VALLENMAIN vastu 300 000 krooni saamiseks

Riigi Teataja › Riigi Teataja

Linked as:

Extract


3-2-1-55-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 10. juuni 2009. a kohtuotsus Jana Kustjakova ja Mikhail Maystrishini hagis OÜ VALLENMAIN vastu 300 000 krooni saamiseks

Kohtuasja number 3-2-1-55-09 Otsuse kuupäev Tartu, 10. juuni 2009. a Kohtukoosseis Eesistuja Peeter Jerofejev, liikmed Jaak Luik ja Tambet Tampuu Kohtuasi Jana Kustjakova ja Mikhail Maystrishini hagi OÜ VALLENMAIN vastu 300 000 krooni saamiseks Vaidlustatud kohtulahend Tartu Ringkonnakohtu 5. jaanuari 2009. a otsus tsiviilasjas nr 2-07-19679 Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Jana Kustjakova ja Mikhail Maystrishini kassatsioonkaebus Tsiviilasja hind Riigikohtus 250 000 krooni Menetlusosalised ja nende esindajad Riigikohtus Hageja Jana Kustjakova (isikukood xxxxxxxxxxx), esindaja vandeadvokaat Tarmo Pilv Hageja Mikhail Maystrishin (isikukood xxxxxxxxxxx), esindaja vandeadvokaat Tarmo Pilv Kostja OÜ VALLENMAIN (registrikood xxxxxxxx), esindaja vandeadvokaat Liane Raave Asja läbivaatamise kuupäev 11. mai 2009. a, kirjalik menetlus Resolutsioon

1. Tühistada Tartu Ringkonnakohtu 5. jaanuari 2009. a otsus tsiviilasjas nr 2-07-19679 ja Tartu Maakohtu 7. juuli 2008. a otsus samas asjas.

2. Saata asi Tartu Maakohtule uueks läbivaat...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Estonia

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company