Kohtuotsus nº 4-193/2002 of Tartu Maakohus, February 07, 2002

Issuing Organization:Tartu Maakohus
Defense:Alvar Männo
Resolution Date:February 07, 2002
Reporting Judge:Heli Sillaots
 
FREE EXCERPT

HaldusOiguserikkumise asi nr 4-193/2002

KOHTUOTSUS

Eesti Vabariigi flume!

07.veebruaril 2002.a Tartu Maakohtu kohtunik Heli Sillaots, arutanud haldusOiguserikkumise asja haldusOiguserikkumiste seadustiku (edaspidi: HOS) § 144 järgi,

tuvastas:

andmed haldusvastutusele vOetava isiku kohta: ees- ja perekonnanimi ALVAR MANNO

06.02.2002.a kella 1 9. 1 5 ajal Alvar Männo Tartus, Linnaliinibussis nr 4, olles alkoholijoobes, sOimas piletikontrolori sOnadega - vanameheraisk ja loll - , mullega rikkus avalikku korda ja rahu.

Sellise käitumisega pani Alvar Männo toime HOS § 144 järgi kvalifitseeritava haldusOiguserikkumise - pisihuligaansuse.

Alvar Männo tunnistas enda sUUd haldusOiguserikkumise protokollis kirjeldatud teo toimepanemises ja kohtule taotlusi ei esitanud. Alvar Männo avaldatuga fling haldusOiguserikkumise protokollist nähtuvaga on kooskOlas ka kannatanu Fjodor Vesterovi seletus.

Arvesse vOttes toimepandud haldusOiguserikkumise raskust ja laadi ning seda, et vastutust raskendavaks on haldusOiguserikkumise...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL