Otsus nº 4-09-7663/10 of Viru Maakohus Kohtla-Järve Kohtumaja, April 06, 2010

Linked as:

Extract


Otsus nº 4-09-7663/10 of Viru Maakohus Kohtla-Järve Kohtumaja, April 06, 2010

Ärakiri

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Viru Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja

koht

Ivo Tapner, isikukood 37405144914, Eesti kodanik, elukoht xxx

Ida Prefektuuri esindaja välijuht Andres Visnapuu

RESOLUTSIOON VTMS § 132 p 2, 133-135 kohus

OTSUSTAS:

Ivo Tapner kaebus Ida Politseiprefektuuri juhtivkonstaabel Andres Visnapuu 20.04.2009 otsuse peale väärteoasjas 2440,09,004346 rahuldada osaliselt. Teha väärteoasjas uus otsus.

1

06. aprillil 2010 Kohtla-Järve kohtumajas

Väärteoasja number 4-09-7663 (väärteoasi 2440,09,004346)

Kohtunik Inna Kirsipuu

Kohtuistungi sekretär, tõlk Merike Erisalu

Väärteoasi

kaebemenetluses

Ivo Tapner LS § 74-24 lg 2 järgi kvalifitseeritava väärteo toimepanemises, milles Ivo Tapner tunnistati süüdi LS § 74-24 lg 2 alusel ja karistati rahatrahviga 30 trahviühikut ehk 1800 krooni

Menetlusalune isik

Kohtuväline menetleja

Tühistada Ida Politseiprefektuuri juhtivkonstaabel Andres Visnapuu 20.04.2009 tehtud otsus väärteoasjas 2440,09,004346 osaliselt, nimelt Ivo Tapneri poolt LE § 132 p 4 järgi ettenähtud rikkumise osas ehk selles, et 01.04.2009 Jõhvi Tartu põik 20 asuva maja juures juhtis mootorsõidukit ja enne möödasõidu alustamist ei veendunud, et möödasõidu lõppedes saab naasta pärissuunavööndisse ohustamata ja takistamata juhte kellest ta mööda sõidab. Lõpetada väärteomenetlus Ivo Tapneri süüdistuses LS § 74-24 lg 2 alusel LE § 132 p 4 järgi ettenähtud rikkumises, isiku tegevuses väärteokoosseisu puudumise tõttu.

Ivo Tapner süüdi tunnistada LS § 74-35 lg 1 järgi ettenähtud väärteo toimepanemises, nimelt selles, et 01.04.2009 Jõhvis Tartu põik 20 asuva maja juures juhtis mootorsõidukit ja enne paremopööret ei suundunud sõidutee pärissuunavööndi vastava ääre lähedale, millega rikkus LE § 97.

Mõista Ivo Tapnerile karistuseks rahatrahv 15 (viisteist) trahviühikut ehk summas 900 (üheksasada) krooni.

Rahatrahvi summa 900 (üheksasada) krooni tuleb ta...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Estonia

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company