ave uusleer

2 results for ave uusleer

  • vLex Rating
  • Kohtuotsus nº 4-121/2002 of Järva Maakohus, June 17, 2002

    1 1 .mail 2002.a tegi Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti kontrolör Vladimir Mihhailov otsuse haldusöiguserikkumise asjas nr 0019872, millega määras kaebajale HOS § 1 16 ig 3 alusel karistuseks 300 krooni rahatrahvi. Kaebajat karistati selle eest, et ta 1 1 .05.2002.a rikkus Tallinna Linnavalitsuse 14. 12.2000.a määruse nr 61 lisa 1 p-de ...

    ...Eesti Vabariigi nimel. 17.juuni 2002.a. Tallinna 18 Paide. Järva Maakohtu kohtunik Sirje Lahesoo, sekretär Taima Kits juuresolekul, arutas 1 1 .06.2002.a avalikul kohtuistungil Paides Ave Uusleer' kaebust Tallinna Säästva Arengu ja. Planeerimise Ameti kontrolör Vladimir Mihhailov' 11.05.2002.a otsuse peale haldusöiguserikkumise asjas nr 0019872 tegi kindlaks:. 1 1 .mail 2002.a tegi ...

  • Otsus nº 4-08-11657/7 of Harju Maakohus Liivalaia Kohtumaja, April 13, 2009

    Vaidlustatud lahend Põhja PP Korrakaitseosakonna juhtivkonstaabel Margus Pihl 05.11.2008.a. otsus väärteoasjas nr: 2302,08,035961 Janno Uusleer karistamiseks LS§ 7417 lg.1;§ 7435 lg.1 alusel Kaebuse esitanud isik Janno Uusleer, isikukood 38910294918, elukoht xxx Istungil osalenud isikud Kaebuse esitaja Janno Uusleer ja tema esindaj...